Книги по журналистике  по автору / по названию  І

Історія української преси - Животко А.П.

Історія української преси

Автор книги: Животко Аркадій Петрович
Название: Історія української преси (Навчальний посібник)
Издательство: Наша культура і наука
Год издания: 1999
Страниц: 368
Формат: djvu
Язык книги: Украинский
Размер файла: 6,3 МБ

Аннотация к книге:

Автор розглядає процес становлення української періодики на території України і у діаспорі від зародків її у козацькі часи до другої світової війни. За масштабами охоплення фактологічного матеріалу, залученням до наукового обігу колосального масиву архівних джерел української еміграції, кількістю повернених імен засновників, творців і меценатів українських часописів, які безпідставно були вилучені свого часу з вітчизняної історіографії, це видання є на сьогодні найповнішим.

Для студентів вищих навчальних закладів, працівників засобів масової інформації. Може бути корисною учителям загальноосвітніх шкіл, старшокласникам, усім, хто цікавиться вітчизняною історією.

Оглавление:

Від видавництва
Переднє слово
(Анатолій Москаленко) (Вінфрід Шнайдер-Детерс)
Аркадій Животко як громадський діяч, журналіст і учений (Микола Тимошик) 
Розділ перший. Початки української преси
Початки періодичної преси
Зародки української преси
Народження преси на українських землях
Народження української преси. Історичне тло
Початки української преси на східноукраїнських землях. її характеристична риса. - Мовний характер української преси
Програма перших українських часописів
Перші українські часописи на східноукраїнських землях. Піонери української журналістики. „Украинский Вестник"
Суспільство і „Украинский Вестник". Передплата. Припинення
Нова спроба. „Украинский Журнал". Акція, її наслідки
„Харьковский Демокрит"
Заступники часописів - альманахи
Преса на західноукраїнських землях. Історичне тло. Перші спроби
„Руська трійця". Спроба видання часописів. Альманах „Зоря"
„Русалка Дністровая" та нові спроби видання періодичного органу
Напередодні нової доби. Ставропігія і видання „Пчола Галицька"
Конституція 1848 р. Перший український політичний часопис „Зоря Галицька"
„Руський Собор" і часопис „Dnewnyk Ruskyj"
Дальший розвиток української преси на українських землях
Мовна боротьба, її характер. Причини. Відхід і роль Якова Головацького
Реакція 1851 p. Розвиток так званого москвофільства
Польські змагання. Намісник Голуховський та його роль.
Представники народного українського напряму проти так званого москвофільства в пресі.
„Зоря Галицька". Її редактори. її характер і доля
Журнал „Лада" С. Шеховича. Відгук на нього українського суспільства
„Зоря Галицька" за редакцією С. Шеховича
Зміна в напрямку „Зорі Галицької" й москвофіли
Занепад „Зорі Галицької" та її остаточне припинення
С. Шехович і „Семейная Библіотека"
Іван Раковський та його органи
Розділ другий. Роки 1860-1880
Преса на східноукраїнських землях. Роки 1850-1860-ті.
По ліквідації Кирило-Мефодіївського братства. „Самостайне Слово"
Пробудження другої половини 1850-х років. „Записки о Южной Руси"
Перша спроба. Альманах „Хата"
Журнал „Основа". Підготовча праця „Основ'ян"
Співробітники. Зміст „Основи"
Суспільно-національні мотиви в „Основі"
Полеміка „Основи" з іншими часописами і виданнями
Як українське суспільство зустріло „Основу"?
Чужинці й „Основа". Журналістика. Суспільство
Припинення „Основи"
„Черниговский листок": програма, характер, зміст, співробітники. Відгук „Основи".
Заборона українського друкованого слова на східноукраїнських землях. „Українська Громада". Сатирично-гумористичний часопис „Помийниця"
1870-1880 pp. на східноукраїнських землях.
Південно-західний відділ Географічного Товариства в Києві. Його „Записки". „Киевский Телеграф"
Емський указ 1876 р. М. Юзефович і його „Докладна записка"
Розділ третій. Роки 1880-1905.
Шукання виходу. Альманахи 1880-х років
„Киевская Старина": організація видання, програма. Перший видавець і перша редакція
Три доби „Киевской Старины". Видавці, редактори
Матеріальне становище „Киевской Старины". Передплата
Зміст і співробітники „Киевской Старины"
Цензура і „Киевская Старина"
Відгуки й оцінка
Розділ четвертий. Роки 1860-1905 у Західній Україні
Преса на західноукраїнських землях від 1860 року
Літературно-політичний часопис „Слово": виникнення, суспільно-національне обличчя, передплата, додатки
Редакція, співробітники, зміст „Слова"
Відгуки й оцінка
„Слово" на послугах російських державно-політичних чинників. Розвиток москвофільства в пресі
Народження української народовецької преси. „Молода Русь". Нова „Руська Трійця"
„Вечерниці". їх характер, зміст. Акція проти часопису. Припинення
Наступник „Вечерниць" - часопис „Мета". Програма, співробітники і зміст. Упадок і відновлення видання
„Нива"
Спадкоємець „Мети" і „Ниви" літературний часопис „Русалка"
Сатирично-гумористичні часописи
Москвофіли і гр. Голуховський. Часопис „Русь"
Поширення зв'язків зі східноукраїнськими землями. Журнал „Правда"
Спроба польсько-української угоди. її орган „Основа" (1870-1872)
Продовження „Правди". Допомога східноукраїнських земель
Перед українським громадсько-політичним органом. Український селянський часопис „Батьківщина"
„Діло"
„Нова Ера" та її органи.
Відновлення „Правди". Як було її зустрінуто. Характер часопису. Зміст і співробітники. Значення „Правди"
„Зоря". Організація. Редакція. Зміст і співробітники. Зв'язок із східноукраїнськими землями. Припинення. Причини
„Літературно-Науковий Вісник". Початки, програма і характер часопису
Редакція. Співробітники і зміст „Літературно-Наукового Вісника"
Як був зустрінутий „Літературно-Науковий Вісник". Передплата
Російська цензура і заборона передплати „Літературно-Наукового Вісника" на українських землях під Росією.
„Записки Наукового Товариства ім. Шевченка" у Львові
Політична диференціація в 1890-х роках. Партії і їх органи. „Руслан" та інші
Українська радикальна і соціалістична преса перед її народженням. Роль Драгоманова. „Друг"
„Громадський Друг" та його спадкоємці. Збірник „Дзвін" і „Молот". Нездійснений часопис „Основа".
„Громада", її завдання. Перехід „Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки.
„Світ". Його характер, співробітники і зміст. Упадок і його причини. Нові спроби
„Товариш". Програма. Відгуки, становище молодшої групи радикалів. Упадок часопису.
Ще одна спроба співробітництва радикалів із народовецькою пресою
Відновлення радикальної преси. „Народ" - офіційний орган радикалів. Програма. Співробітники. Передплата. Відгуки. Смерть Драгоманова. Припинення „Народу". Часопис „Хлібороб"
„Життє і Слово". Зміст. Співробітники. Молодь і „Життє і Слово". Припинення журналу
„Радикал". Програма. Злиття з „Життєм і Словом"
„Громадський Голос". Редактори й видавці. „Громада".
Народження української соціалістично-демократичної преси
Преса РУП (Революційної української партії")
Преса соціал-демократичної Спілки
Буковина. Москвофільство та його органи. Народження української преси. Часопис „Буковина".
Розвиток української преси Буковини.
Преса Карпатської України (Угорської Руси). Мовний характер. Розвиток. Діячі
Розділ п'ятий. Українська преса за океаном
Початки й розвиток преси в З'єднаних Державах Америки. Характер. Діячі
Українська преса в Канаді. її початки. Характер. Діячі
Українська преса в Бразилії
Розділ шостий. Роки 1905-1914
Революція 1905 р. в Росії і народження національної української преси на східноукраїнських землях
Маніфест 17 жовтня. „Хлібороб" - перший національний часопис українською мовою.
Нові правила про друк. Перші спроби дістати дозвіл на видання українських часописів.
Тижневик „Рідний Край"
Перший український щоденний орган під Росією „Громадська Думка"
Перші організаційні кроки. Ширші кола українського суспільства і „Громадська Думка". Відгуки. Передплата
Репресії і закриття „Громадської Думки"
„Рада"
Є. Чикаленко та його співробітники. В. Симиренко, Л. Жебуньов та інші
Ширше громадянство і „Рада". Відгуки. Передплата
Початки територіального розгалуження преси під Росією в 1906 р.
Партійна преса. „ Слово": виникнення, співробітники, зміст, завдання
Українська преса поза українськими землями в Росії
Популярно-народні органи на українських землях під Росією: „Село", „Засів", „Маяк"
Популярно-народні та інші часописи на провінції: „Дніпрові Хвилі", „Світова Зірниця" та інші
Літературно-наукові органи. „Нова Громада". Перехід до Києва „Літературно-Наукового Вісника".
Спадкоємці „Киевской Старины": „Україна", „Записки Наукового Товариства" у Києві та його ж журнал „Україна"
Ідеологічна диференціація та її органи. „Українська Хата"
„Дзвін"
Розгалуження української преси під Росією
Загальний образ розвитку української преси під Росією в 1905-1914 pp. Порівняння з пресою інших народів
Адміністративна практика. Цензура. Законопроект про друк і українська преса
Українські органи в чужих мовах: „Украинский Вестник" і „Украинская Жизнь"
„Ruthenische Revue"
„Ukrainische Rundschau"
Українська преса західноукраїнських земель перед першою світовою війною. Загальний стан
Господарсько-кооперативна преса
Правничі органи
Часописи педагогічні та дитячі. Станові органи українського вчительства
Преса української молоді. Січові та пластові органи
Просвітянська преса
Органи українського мистецтва
Народження преси українського жіноцтва
Церковно-релігійна українська преса
Народження лікарсько-санітарного органу
Сатирично-гумористичні часописи
Розвиток преси суспільно-політичного характеру. 25-ліття „Діла". Преса УСДП. Преса УРП
Літературно-наукові органи перед першою світовою війною на західноукраїнських землях
Розділ сьомий. Роки української державності (1917-1920)
Перша світова війна і українська преса. Доля української преси на східних українських землях під Росією
Українські пресові органи за межами України
Преса на західних українських землях під час першої світової війни
Преса Українських січових стрільців (УСС)
Союз Визволення України (СВУ) та його „Вістник"
Преса полонених українців у таборах Австро-Угорщини та Німеччини
Інші органи, що виходили поза українськими землями під час першої світової війни
Українська преса в чужих мовах під час першої світової війни
Революція 1917 р. і відродження української преси під Росією
„Нова Рада"
„Робітнича Газета"
„Боротьба" і „Народня Воля"
Територіальне розгалуження суспільно-політичної преси
Дальший розвиток за змістом і місцем видання
Преса, що виходила поза межами України
Українська преса на Кубані
Українська преса в чужих мовах
Розділ восьмий. Роки 1920-1939
Початки комуністичної та офіційної совєтської преси на українських землях. Три доби розвитку
Українська преса на західноукраїнських землях по першій світовій війні
Літературно-наукові та наукові органи
Органи краєзнавчі
Книгознавчі органи
Педагогічні часописи
Часописи для дітей і молоді
Загальноосвітні органи
Часописи українського жіноцтва
Часописи українського мистецтва
Гумористично-сатиричні часописи
Українська кооперативна преса
Господарські та торговельно-економічні часописи
Часописи, присвячені історії збройної боротьби українського народу
Релігійно-наукові та релігійно-церковні органи
Станові часописи
Спеціальні часописи: музеєзнавчі, правничі та інші
Українська преса на Волині та Холмщині
Українська преса на Буковині
Підкарпатська Русь - Карпатська Україна
Розділ дев'ятий. Європейська і заокеанська еміграція
Українська преса на чужині. Заокеанська преса
Преса бачванських українців
Таборова преса
Преса української еміграції та інші органи на чужині
Загальний стан української преси поза СССР напередодні другої світової війни
Література
Примітки (Микола Тимошик)
Іменний покажчик

Об авторе:

Аркадій Животко - громадсько-політичний діяч, педагог і публіцист, дослідник історії української преси.
Народився в слободі Пухове Острогозького повіту Воронізької губернії (нині Лискинський район Воронізької области), на Подонні. За студентських часів активний член УПСР у Петербурзі, в 1917-18 рр. член Української Центральної Ради від Вороніжчини; після українсько-большовицької війни спочатку на Волині, з 1923 в Чехо-Словаччині, де викладав у Цед. Інституті ім. Драгоманова в Празі; з 1945 р. в Німеччині.
Праці з історії української преси («Історія української преси», 2 вид. 1946), про національно-культурні відносини на україно-російському пограниччі («Острогожчина» 1942 і «Подонь (Українська Вороніжчина) в культурному житті України» 1943), з питань освіти, зокрема дошкільного виховання (зб. «Промінь»), вірші й п'єси для дітей. Помер у місті Ашафенбурґ в Західній Німеччині.


 Скачиваем бесплатно! Краткие рекомендации.


| Просмотров: 4499 | Комментариев: 0 | Рейтинг: 4.6/12 |

| Теги новости: періодика, Посібник, украина, Животко А.П., історія |
Смотрите также:
Похожие новости:
Комментировать новость 'Історія української преси' могут только зарегистрированные посетители.
ЖурПАКnew
Всё для студента!
Сборник готовых дипломных работ.
Сервисы
Отправить СМС
Словарь терминов
Радио онлайн
Новости в мире
Твой гороскоп
Прогноз погоды
Услуги ПриватБанка
Рекомендуем
История рекламы (Учебник)
Ученова В.В., Старых Н.В.
История рекламы (Учебник)

История русской журналистики XVIII - XIX веков
Громова Л.П.
История русской журналистики XVIII - XIX веков

Журналистика (Учебник)
Ворошилов В.В.
Журналистика (Учебник)

Добавить нас в закладки

| Главная | Книги | Архив | Статьи | Программы | FAQ | Карта сайта | Обратная связь | RSS | Строительство и ремонт |
ВНИМАНИЕ! Все материалы портала и их содержимое предназначены исключительно в образовательных целях и для ознакомления. Все права в отношении материалов и их содержимого принадлежат законным правообладателям. В любой момент по просьбе автора (обладателя авторских прав) мы готовы убрать материалы с сайта. Мы всегда готовы рассмотреть любые предложения о сотрудничестве.

© 2011 Journ-Port.ru - Портал журналиста